Övervikt på flyget?
Bagagevågen som du
lätt kan ha med dig!


Max belastning: 44 kg
Precision: 0,1 kg
Vågens vikt: 350 g

För mer info:
www.balanzza.eu

PRIS:
350:-
(inkl. moms)
Porto tillkommer

BESTÄLLNING:
Brix Produkter
Prosten Diehls väg 51
262 92 Ängelholm
tel: 042-53200, mobil: 073-612 77 00
e-mail: info@balanzza.se